RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
RO/MDRU

Траурные залы для панихид

Впервые в Республике Молдова - траурные залы для панихид. К Вашим услугам 3 зала площадью 60 м2, 57 м2 и 215 м2 соответственно. Климат-контроль, туалет, Wi-Fi, видеотрансляция, живая музыка, парковка, полная организация похорон.

VIP-катафалк Cadillac Escalade

Единственный в своём роде лимузин-катафалк Cadillac Escalade известен далеко за пределами Молдовы. Его основные преимущества: высокая проходимость, высокая вместимость (7 пассажирских мест для сопровождающих) и современный лаконичный экстерьер.

Репатриация усопших. Перевозки MD, СНГ, EU

Перевозка умерших в Молдову из стран ближнего зарубежья и Евросоюза. Подготовка документов, бальзамирование, подготовка гроба к транспортировке, организация и сопровождение перевозки, погрузки, встреча груза в пункте назначения.

Похоронные принадлежности и памятники

Выбор в магазине или по каталогу: гробы обитые и лакированные, элитные саркофаги; венки из живых и/или искусственных цветов, корзины; деревянные и металлические кресты; памятники и надгробия, склепы; одежда для усопшего, покрывала; церковные наборы и др;

Элитные саркофаги

Элитные саркофаги изготовлены из ценных пород дерева с использованием элементов из цветных металлов.

Специальный транспорт

Служба 14888 постоянно расширяет и модернизирует свой автопарк, включающий оперативный транспорт, автобусы и катафалки различных классов, марок и габаритов.

REGULAMENT cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM

Внимание! Здесь представлена копия законодательного акта по состоянию на 01.06.2011. Для получения актуального текста документа обратитесь к авторитетному источнику или к эмитенту.

"APROBAT"
Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova
Eugen Gladun
24.02.1999

REGULAMENT
cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM.

1. Centrul de Medicină Legală, în structura sa, dispune de secţii medico-legale tanatologice (morgă) municipale, judeţene şi raionale, ultimele, de regulă, de funcţionare mixtă, în comun cu secţiile patomorfologice ale instituţiilor medicale teritoriale respective.

2. Primirea cadavrelor în morgile medico-legale se efectuează in regimul non-stop, numai la prezentarea ordonanţei de numire a expertizei sau a mesajului în scris de trimitere la examinarea medico-legală, eliberate de către organele procuraturii sau MAI.

2.1. Brigăzile medicale "asistenţa medicală urgentă" nu au dreptul să transporte cadavrul la morga medico-legală fără înştiinţarea prealabilă a organelor de resort - poliţia, procuratura.

3. Cadavrele sunt primite în morga medico-legală şi înregistrate de către infirmierul de gardă a secţiei medico-legale sau infirmierul de gardă a instituţiei medicale teritoriale respective.

4. Infirmierul, care a primit cadavrul, este obligat să înregistreze datele de paşaport a cadavrului (numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii), hainele, documentele, alte obiecte de preţ oare sunt aduse împreună cu cadavrul (sau sunt depistate în hainele acestuia) în "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală". Infirmierul completează şi fixează pe cadavru un marcaj în care sunt indicate numele de familie, numele, prenumele, anul naşterii, numărul de înregistrare, data şi ora primirii.

4.1. Înregistrarea cadavrelor şi documentelor respective de trimitere la expertiza (examinarea) medico-legală în "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" se efectuează de registratorul medical sau de o altă persoană numită responsabilă de aceasta.

4.2. "Registrul de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" şi "Registrul de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor în morga medico-legală" sunt cusute şi sigilate cu ştampila CML sau a secţiei respective şi semnătura directorului sau şefului secţiei, sunt înmânate contra semnătură persoanelor ce le completează, care poartă răspundere pentru veridicitatea înscrierilor. Registrele completate după ce sunt terminate, se predau contra semnătură în cancelaria CML. "Registrele de înregistrare a cadavrelor în morga medico-legală" au termen de păstrare 25 de ani "Registrele de înregistrare a primirii şi eliberării cadavrelor" - respectiv 10 ani.

5. Cadavrele în morga medico-legală sunt păstrate în condiţii de prevenire a proceselor de putrefacţie - în camera frigoriferă (t +2°C) în morgile unde acestea sunt instalate. Conservarea cadavrelor până la momentul examinării lor este strict interzisă.

5.1. Cadavrele persoanelor decedate In urma infecţiilor contagios-periculoase urmează a fi păstrate În încăperi izolate, iar toate încăperile din, morgă sunt dezinfectate în conformitate cu regulile sanitar-epidemiologice respective.

5.2. Părţile cadavrelor dezmembrate sau ciopârţite, sunt marcate fiecare în parte cu indicaţia părţii anatomice a corpului, păstrate în condiţii de prevenire a putrefacţiei şi deformaţiilor elementelor de bază pentru identificare.

5.3. Cadavrele în morgile medico-legale se păstrează după autopsie până la trei zile. Cadavrele persoanelor neidentificate şi părţile cadavrelor dezmembrate sunt păstrate până la o dispoziţie specială a organelor de anchetă, dar nu mai mult de şapte zile după examinare.

5.4. Cadavrele nesolicitate şi primite de către rude sau alte persoane în termen de trei zile după autopsie, şeful secţiei tanatologice respective înaintează un demers organelor de anchetă, care au numit examinarea (expertiza) pentru înhumarea cadavrului de către instituţiile de stat respective.

5.5. Cadavrele persoanelor ce nu au rude (cadavrele vagabonzilor, deţinuţilor în penitenciare), în cazuri de moarte neviolentă şi la permisiunea în scris a organului de anchetă care a solicitat examinarea, pot fi predate instituţiilor de învăţământ pentru procesul de studiu la cererea acestora.

6. Cadavrele sunt eliberate rudelor sau oricărei altei persoane numai la prezentare "Certificatului medical de deces" sau a "Certificatului de deces" înregistrat în secţiile de înregistrare a actelor stării civile.

6.1. Persoanele care primesc cadavrele pr ezintă documentele de identitate, datele acestora se introduc în "Registru de înregistrare a primirii şi eliberării ir cadavrelor", iar cadavrele sunt eliberate persoanei contra semnătură.

6.2. Cadavrele sunt eliberate în sicriu după toaleta respectivă, sicriele sunt aduse (procurate; de către rude sau persoane ce urmează să înhumare cadavrul. Toaleta şi eliberarea cadavrului pentru înhumare fac parte din obligaţiunile de serviciu ale infirmierului. Sudarea sicrielor din metal pentru transportarea acestora peste hotarele ţării nu intră în obligaţiunile de serviciu ale infirmierului.