RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
RO/MDRU

Траурные залы для панихид

Впервые в Республике Молдова - траурные залы для панихид. К Вашим услугам 3 зала площадью 60 м2, 57 м2 и 215 м2 соответственно. Климат-контроль, туалет, Wi-Fi, видеотрансляция, живая музыка, парковка, полная организация похорон.

VIP-катафалк Cadillac Escalade

Единственный в своём роде лимузин-катафалк Cadillac Escalade известен далеко за пределами Молдовы. Его основные преимущества: высокая проходимость, высокая вместимость (7 пассажирских мест для сопровождающих) и современный лаконичный экстерьер.

Репатриация усопших. Перевозки MD, СНГ, EU

Перевозка умерших в Молдову из стран ближнего зарубежья и Евросоюза. Подготовка документов, бальзамирование, подготовка гроба к транспортировке, организация и сопровождение перевозки, погрузки, встреча груза в пункте назначения.

Похоронные принадлежности и памятники

Выбор в магазине или по каталогу: гробы обитые и лакированные, элитные саркофаги; венки из живых и/или искусственных цветов, корзины; деревянные и металлические кресты; памятники и надгробия, склепы; одежда для усопшего, покрывала; церковные наборы и др;

Элитные саркофаги

Элитные саркофаги изготовлены из ценных пород дерева с использованием элементов из цветных металлов.

Специальный транспорт

Служба 14888 постоянно расширяет и модернизирует свой автопарк, включающий оперативный транспорт, автобусы и катафалки различных классов, марок и габаритов.

REGULAMENTUL funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Внимание! Здесь представлена копия законодательного акта по состоянию на 01.06.2011. Для получения актуального текста документа обратитесь к авторитетному источнику или к эмитенту.

Anexă la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2011


REGULAMENTUL
funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

Cimitirele oraşului Chişinău reprezintă o zonă comunală cu spaţii verzi a oraşului, fac parte din complexul arhitectonic al Chişinăului şi sunt destinate pentru înhumarea răposaţilor.

Fiind monumente ale istoriei şi culturii, precum şi sanctuar confesional creştinesc, cimitirele oraşului se află în atenţia permanentă a Consiliului municipal şi Primăriei municipiului Chişinău.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea despre ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură şi alte legi ale Republicii Moldova.

Prezentul regulament este aprobat de Consiliul municipal Chişinău şi orice modificare se face numai prin decizia acestuia.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Înmormântările şi lucrările aferente, construcţiile monumentelor, cavourilor etc. se efectuează conform legislaţiei în vigoare şi prezentului regulament.

1.2 Cimitirele umane existente sunt supuse din punct de vedere urbanistic sanitar şi edilitar prevederilor legale.

1.3 Cimitirele existente în Chişinău se împart în patru categorii:

• Categoria I - cimitirul Central;

• Categoria II - cimitirele Doina, Sf. Treime, Catolic, Evreiesc;

• Categoria III - cimitirele Buiucanii Vechi, Ştefan Ciobanu, Băcioii Noi;

• Categoria IV - cimitirele Petricani, Sculeni, Ciocana.

1.4 Modificarea categoriei cimitirelor şi stabilirea categoriei celor noi înfiinţate se face de către Consiliul municipal Chişinău.

1.5 Înființarea unor noi cimitire se efectuează prin decizia Consiliului municipal Chişinău.

1.6 Loturile de pământ destinate înhumărilor la cimitirul Central se distribuie persoanelor decorate cu distincţii în muncă şi luptă (Ordinul Republicii, Ordinul "Ştefan cel Mare") sau cu distincţii de stat ale fostei URSS similare acestora.

1.7 În locurile speciale din cimitirul Central în limita disponibilităţii, la propunerea unor instituţii publice, primarul general aprobă distribuirea sau concesionarea de loturi pentru înhumarea unor personalităţi marcante ale Republicii Moldova.

1.8 Beneficiază de dreptul rezervării loturilor la cimitirul Central şi rudele de gradul I a persoanelor decedate şi înmormântate aici, în baza actelor de confirmare a gradului de rudenie. După caz se permite înhumarea rudelor în aceleaşi morminte.

II. ÎNMORMÎNTÂRILE

2.1. Înhumările pot fi provizorii sau pe termen nelimitat.

2.2. Înhumările provizorii se efectuează în parcele speciale, destinate înmormântărilor provizorii.

2.3. Înhumările provizorii pot fi efectuate în cazurile în care transportarea răposatului este interzisă de organele medico-sanitare sau în cazurile în care cei care înmormântează îşi asumă obligaţiunea de a transfera osemintele în alt cimitir sau în alt loc destinat înmormântării pe termen nelimitat.

2.4. La concesionarea locului pentru înhumare provizorie, în afară de costul arendei, solicitantul achită şi costul reînhumării osemintelor precedente.

2.5. Înmormântările se fac pe baza adeverinţelor de înhumare, eliberate de Oficiul Stării Civile.

2.6. Înhumarea celor decedaţi în alte localităţi se efectuează pe baza autorizaţiilor sanitare de transport.

2.7. Depunerea răposatului în biserică (criptă) se permite numai pe baza certificatului de îmbălsămare, dacă de la survenirea decesului au trecut nu mai mult de 72 ore. Nu pot fi aduşi în biserică (criptă) decedaţii în urma unor boli contagioase (holeră, pestă).

2.8. Deschiderea mormintelor sau exhumarea se permite numai de la 1 noiembrie până la 31 martie şi nu mai devreme de 7 ani de la înhumare. Acest act se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, în prezenţa rudelor sau a reprezentantului lor, care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Deschiderea mormântului şi exhumarea se consemnează într-un proces-verbal, cu anexarea acestuia în registrul cimitirului.

2.9. În cazurile prevăzute de lege, deschiderea mormântului sau exhumarea se efectuează în conformitate cu cerinţele organelor medico-sanitare, conform deciziei organelor respective, în prezenţa reprezentantului lor oficial, a rudelor sau a reprezentantului lor care acţionează în bază de procură şi a reprezentantului administraţiei cimitirului. Extrasul din procesul-verbal se anexează în registrul cimitirului.

2.10. Înmormântarea celor căzuţi pentru patrie se efectuează cu consimțământul rudelor, în locurile determinate de Primărie şi din mijloacele financiare ale bugetului municipal.

2.11. Cetăţenii altor ţări, căzuţi în lupte pe teritoriul Moldovei, se înmormântează pe contul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici ai acestor state sau conform unei decizii speciale a Primăriei, cu consimțământul rudelor sau reprezentanţilor diplomatici, în locul special destinat şi din contul mijloacelor financiare ale bugetului municipal. In alte cazuri înhumarea se efectuează în mormântul comun, din bugetul municipal.