RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
RO/MDRU

Траурные залы для панихид

Впервые в Республике Молдова - траурные залы для панихид. К Вашим услугам 3 зала площадью 60 м2, 57 м2 и 215 м2 соответственно. Климат-контроль, туалет, Wi-Fi, видеотрансляция, живая музыка, парковка, полная организация похорон.

VIP-катафалк Cadillac Escalade

Единственный в своём роде лимузин-катафалк Cadillac Escalade известен далеко за пределами Молдовы. Его основные преимущества: высокая проходимость, высокая вместимость (7 пассажирских мест для сопровождающих) и современный лаконичный экстерьер.

Репатриация усопших. Перевозки MD, СНГ, EU

Перевозка умерших в Молдову из стран ближнего зарубежья и Евросоюза. Подготовка документов, бальзамирование, подготовка гроба к транспортировке, организация и сопровождение перевозки, погрузки, встреча груза в пункте назначения.

Похоронные принадлежности и памятники

Выбор в магазине или по каталогу: гробы обитые и лакированные, элитные саркофаги; венки из живых и/или искусственных цветов, корзины; деревянные и металлические кресты; памятники и надгробия, склепы; одежда для усопшего, покрывала; церковные наборы и др;

Элитные саркофаги

Элитные саркофаги изготовлены из ценных пород дерева с использованием элементов из цветных металлов.

Специальный транспорт

Служба 14888 постоянно расширяет и модернизирует свой автопарк, включающий оперативный транспорт, автобусы и катафалки различных классов, марок и габаритов.

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 1/8 от 30.01.2014 «О внесении дополнений в Решения МСК 6/10 от 14.05.2009 и 4/11 от 15.04.2010» (RO)

Внимание! Здесь представлена копия законодательного акта по состоянию на 01.06.2011. Для получения актуального текста документа обратитесь к авторитетному источнику или к эмитенту.


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 8/1 din 30 ianuarie 2016

despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale" şi în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău"

Având în vedere multiplele demersuri din partea veteranilor şi pensionarilor municipiului Chişinău, în conformitate cu pct. 14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. (a) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

Пп. 1, 2 аннулированы Решением МС Кишинэу №2-20 от 02.09.2016

3. Se operează modificări în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 15.04.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău”, conform expunerilor de mai jos:

3.1. Pct. 3.8. din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se expune într-o nouă redacţie:

"3.8. Loturile pentru înmormântare prezintă o porţiune dreptunghiulară de teren cu dimensiunile de 2,50 x 1,20 m, cu intervale de 0,30 m pentru cel puţin 2 laturi ale lotului arendat. Pentru construcţia cavourilor se stabilesc dimensiunile de 2,80 x 1,20 m pentru un loc de înhumare."

3.2. Pct. 3.10 din Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, după sintagma "I.M. Combinatul servicii funerare" se completează cu următorul text:

"... cu restituirea ulterioară a cheltuielilor respective din bugetul municipal până la sfârşitul anului de gestiune."

3.3. La pct. 3.11 al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se exclude fraza:

"În cazul în care mormântul precedent este determinat prin cruce, ogradă sau piatră funerară, rearendarea este interzisă"
şi se completează cu fraza:

"Mormintele care nu prezintă valoare istorică, cu o vechime mai mare de 20 ani, pentru care nu au parvenit adresări din partea rudelor de gr. I şi nu s-au achitat taxele pentru întreţinere, pot fi distribuite altor concesionari pentru rezervare sau înhumare".

3.4. Capitolul al III-lea al Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău se completează la sfârşit cu pct. 3.17, după cum urmează:

"3.17. Rezervarea încetează în următoarele cazuri:
  • la prezentarea de către titularul rezervării a refuzului în scris;
  • neachitarea plăţii pentru rezervare;
  • neachitarea taxei anuale pentru întreţinerea cimitirului mai mult de 3 ani pentru loturile rezervate şi neutilizate."

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Victor Gurău

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu