RITUS 14888
Servicii funerare
Ритуальные услуги
RO/MDRU

Săli de priveghi

În premieră în Republica Moldova - săli de priveghi pentru funeralii cu suprafaţa 60, 57 şi 215 m. p. respectiv. Climatizare, muzica, mobilier, organizare funeralii, parcare.

Dric mortuar VIP Cadillac Escalade

Unica în lume, limuzina-dric Cadillac Escalade este cunoscută departe peste hotarele Moldovei. Avantajele principale ale acestuia sunt gradul înalt de carosabilitate, capacitatea (7 locuri pentru pasageri însoţitori) şi exteriorul modern şi laconic.

Repatrierea decedaţilor. Transport MD, CSI, UE

Transportarea decedaţilor în Republica Moldova din ţările ex-URSS şi Uniunea Europeană. Perfectarea actelor, îmbălsămare, pregătirea sicriului, organizarea şi monitorizarea transportării, recepţionare în loc de destinaţie.

Articole funerare şi monumente

Alegeţi în magazin sau din catalog: sicrie tapisate şi lacuite, sarcofagi de lux; coroane şi coşuri din flori vii şi artificiale; cruci metalice şi din lemn; monumente din granit, cavouri; haine pentru decedaţi, învelitori; seturi bisericeşti şi altele.

Sarcofagi de lux

Sarcofagi de lux sunt produse din soiuri nobile de lemn cu adăugarea elementelor din metale neferoase.

Transport special

Serviciul 14888 îşi extinde parcul de autovehicule în mod permanent. La moment acesta include transport operativ, autobuze şi dricuri mortuare de diferite clase, mărci şi capacităţi.

Cimitire municipale din Chişinău

În Chişinău sunt 11 cimitire municipale: Central («Armenesc»), «Sfântul Lazar» («Doina»), Buiucanii Vechi, Evreiesc, Ciocana, «Sfânta Treime», Armeano-Catolic, «Ştefan Ciobanu», Sculeni, Bacioii Noi, Petricani.

Cimitirul Central («Armenesc»)

Cimitirul Central («Armenesc»)

Cimitirul central din Chişinău a fost fondat în anul 1811. După 7 ani pe teritoriul a fost zidită Biserica Tuturor Sfinţilor.

În zilele noastre cimitirul se află în triunghiul străzilor Alexei Mateevici (fosta Sadovaia), Vasile Alecsandri (fosta Kotovski) şi Panteleimon Halippa.

Singura întrare/ieşire în este din strada. A. Mateevici, la poarta lui începe strada Armenească. Poate anume de aceea, acest loc şi astăzi este deseori numit printre chişinăuieni «cimitirul armenesc».

Detalii...

Cimitirul «Sfântul Lazar» («Doina»)

Cimitirul «Sfântul Lazar» («Doina»)

Cimitirul «Sfântul Lazăr» din Chişinău este unul dintre cele mai mari cimitire din Europa de Est, cu o suprafață de peste 200 de hectare. El a fost fondat în anii 60 ai secolului XX şi este actual deschis pentru înhumări. Majoritatea locuitorilor Chișinăului și ai suburbiilor sunt îngropați aici. Între chişinăuieni cimitirul acesta este adesea numit Cimitirul "Doina", după strada pe care se află. Intrarea cu transport este posibilă numai prin poarta principală, pe jos puteți trece şi prin intrarea veche, cea lângă strada Socoleni.

Detalii...

Cimitirul Buiucanii Vechi

Cimitirul Buiucanii Vechi

Cimitirul Buiucanii Vechi a fost înfiinţat undeva în secolele XVIII-XIX. Data exactă nu este cunoscută. În cimitirul s-au păstrat morminte foarte vechi, dar predomină cele din anii '70 ai secolului XX. Sunt aici şi morminte foarte recente.

În prezent, cimitirul este situat pe strada Bisericii, lângă biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sf. Mucenic Valerie, câteva blocuri sud-vest de intrare de serviciu la Centrul de Expoziţii "Moldexpo".

Cimitirul este foarte mic, cu suprafaţa de aproximativ 1,5 ha, ceea ce constituie două blocuri din cimitirul "Sf. Lazăr". Teritoriul este înconjurat cu gardul metalic ruginit.

Detalii...

Cimitirul Evreiesc

Cimitirul Evreiesc

Cimitirul evreiesc este unul dintre cele mai vechi cimitire din Chișinău. Potrivit unor raportări, înmormântările aici s-au început aproximativ din secolul XIX. Aici se află monumentul consacrat victimelor căzuţi în Pogromul din Chişinău, lângă care se află mormântul rabinului Leib Yehuda Ţirilson, principalul rabin al Basarabiei pe parcursul a mai multor zeci de ani. Tot aici este situată o sinagogă funebră (ruinată), unica în Moldova. La fel aici putem găsi mormântul unui aviator - monumentul cu o elice care se rotește şi până în prezent, precum şi o mulţime de morminte și monumente străvechi. Cimitirul evreiesc este situat în sectorul Buiucani al Chișinăului, în apropierea staţiei de pompieri pe strada Milano.

Detalii...

Cimitirul Ciocana

Cimitirul Ciocana

Cimitirul Ciocana este un cvartal mic triunghiular la începutul străzii Industriale în sectorul Ciocana Chişinăului. Aici, în anii secolului XX şi-au găsit un loc de veci locuitorii satelor Ciocana Veche şi Ciocana Nouă, apoi înmormântările au fost sistate şi reîncepute în anii două mii.

Detalii...